Om Os

Green Solutions er specialister i regnbede

 

Regnbedet er et beplantet bed med plads til, at regnvand kortvarigt kan opholde sig og sive ned i jorden.

 

Vi får stadig stigende regnmængder og mere ekstrem regn og der kan være forskellige fordele ved, at håndtere regnvandet på egen grund istedet for at lede det ud i kloaken.

 

 

Hvorfor vælge regnbedet

 

  • Skal I kloaksepareres kan det være et billigt og miljørigtigt alternativ til at omlægge kloaken

 

  • Flere steder er det muligt at få ca. 24.000 kr tilbage i tilslutningsbidrag, hvis I selv kan håndtere jeres overfladevand

 

  • Det er en mulighed for et smukt og frodigt bed

 

  • Højere grundværdi og nemmere hussalg, hvis der er taget hånd om tagvandet

 

  • Det er billigt at etablere og kan laves uden at det er nødvendigt, at grave hele haven op

 

  • Regnbede skaber gode vilkår for fugle og andet dyreliv

 

  • Oversvømmelser af kloak og vand i kælderen kan afhjælpes

 

 

Godt at vide

 

Jordens nedsivning skal testes og anlæget skal dimensioneres efter jordbundsforhold og det areal regnvandet kommer fra.

 

For at kunne håndtere regnvand i forbindelse med ekstreme skybrud etableres der oftest overløb fra regnvandsbedet/faskinen til en lille lavning i græsplænen, området vil sjældent stå i vand. Det betyder at græsplænen næsten kan være plan og at græsset kan slås uden problemer og bruges til boldspil, solbadning osv.

 

Beplantningen vælges efter forholdene. Udover der skal tages højde for jordbund og lysforhold, skal beplantningen i bunden trives i fugtig jord. Her anbefaler vi at bruge planter som man ville vælge til et fugtigt staudebed. Den øverste planter skal kunne tåle tørre perioder, da de sjældent vil stå under vand.

 

Man får en ny type blomsterbed med smukke planter, det giver også mulighed for at få rindende vand gennem vandrender, det gavner biodiversiteten i kraft af flere sommerfugle, nye insekter og flere fugle. Det øger luftfugtigheden ude og skaber et bedre lokalt klima.

 

Afledes der regnvand fra belægninger til regnbedet, anbefalers det at man undlader saltning, da det er dårligt for planterne og ødelægger jordstruktureren.

 

 

Green Solutions udfører også almindeligt anlægsgartnerarbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All RightsReserved

Green Solutions, Engumvej 144 1, 7120 Vejle Ø, Tlf. +45 22712266 Mail. Info@greensolutions.dk CVR 37595020