Forside
regnbed_planter

Fokus på lokal afledning af regnvand (LAR)


LAR - Lokal afledning af regnvand er bæredygtig regnvandshåndtering, sammenlignet med traditionel kloakering.

Regnbede og faskiner er populære


Nedsivning af regnvand er blevet populært, både hos private grundejere, virksomheder, kommuner og forsyninger. I videoen ovenfor, kan du se hvordan regnvand kan nedsive til jorden, f.eks. et regnbed eller fra en faskine. 


Klimaændringer og nedsivning af regnvand


Det er  blevet en nødvendighed at tænke på alternative metoder til at håndtere regnvandet, pga. klimaforandringerne.

 

Ændringer i klimaet betyder vi får mere nedbør og flere ekstreme regn hændelser. Problemet er at der ikke er plads til de vandmængder der kommer i kloakkerne, fordi de gamle kloakker ikke er dimensioneret til at håndtere de øgede regnvandsmængder.


Lokal afledning af regnvand aflaster de gamle kloakker 

 

Gamle fælleskloakker, hvor regn- og spildevand er blandet sammen, fra 70´erne og tidligere er specielt et problem - og udgør i dag ca. 40% af det danske kloaksystem. 

 

Det betyder at blandet regn- og spildevand derfor forsager oversvømmelser af bl.a. gader, huse og kældre.

 

De gamle kloakker er desuden forsynet med overløb, til recipienter, det betyder at opblandet regn- og spildevand bliver ledt ud til søer og vandløb og forurener naturen, når kloakkerne bliver overbelastet.

 

Det er også meget ressourcekrævende at rense opblandet regn- og spildevand på renseanlæggene.


Derfor separatkloakerer de danske forsyningsselskaber.


Ved at holde regnvandet på egen grund og nedsive det, til f.eks. en faskine eller et regnbed, kan du være med til at aflaste kloakken.


regnvandsbed_have

Nedsivning af regnvand og økonomi


Det koster mange penge for grundejere i fælleskloakerede områder, fordi de ved en separatkloakering får et påbud om at adskille regn- og spildevand på deres egen grund.

 

Det er lovpligtigt at arbejdet bliver udført af en autoriseret kloakmester og grundejere skal selv betale.

 

Hvis du bor i et område som er fælleskloakeret, kan du i mange tilfælde få ca. 25.000 kr. af forsyningen, for selv at håndtere dit regnvand på egen grund.

 

Det omtales også som tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det er 40% af det beløb som der i sin tid er blevet betalt for at blive koblet til kloakken.

 

Der er selvfølgelig sket noget med økonomien siden 70´erne, derfor er beløbet i dag højere, end det husstanden i sin tid betalte for at komme på kloakken.


Kan jeg trække nedsivning af regnvand fra i Skat?


Uanset hvor du bor er flere typer LAR-anlæg omfattet håndværkerfradraget.

 

Du kan læse mere om muligheden for fradrag ved nedsivning af regnvand på Skats hjemmeside, eller kontakt os, så kan vi rådgive dig rigtigt, ift. hvilke regnvandsløsninger du kan trække fra i Skat. 


Hvordan kan vi passe på naturen, ved nedsivning af regnvand? 


Ved at holde regnvandet på egen grund og nedsive det til grundvandet, kan du være med til at passe på naturen og afhjælpe oversvømmelser, samtidigt får du mulighed for spændende anlæg i haven.

 

Der er en fælles opgave der skal løses, hvis vi skal tilpasse os fremtiden, det er ikke kun kommunerne og forsyningerne der kan gøre noget, du kan være med til at gøre en forskel.


Brug dit regnvand som en ressource


Regnvandet kan bruges som en ressource i haven til frodige regnbede og åbne vandrender og grønne tage, der er også muligheder for at nedsive regnvandet til en løsning under jorden, f.eks. til en faskine eller en

infiltrationsbrønd, som ikke optager plads over jorden. 

 

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser i første omgang, handler det om at få afdækket dine ønsker og behov.

 

Frodige regnvandsbede og andre LAR-løsninger

 

Vi designer og etablerer frodige anlæg, med masser af grønt til gavn for klima og biodiversitet.

 

Vi etablerer forskellige typer af LAR-løsninger og tilbyder alt fra grønne tage til faskiner, regnbede og infiltrationsbrønde. 

 

Når den rette regnvandsløsning skal findes, tager vi udgangspunkt i dine ønsker og behov.

 

Der laves samtidig en faglig vurdering med udgangspunkt i lokale forhold, som jordbundstype, grundvandsstand og analyse af terrænet. 

skybrud_klimatilpasning_green_solutions
følg_green_solutions_på_facebook_fb

Bæredygtig regnvandshåndtering 

 

Det er bæredygtigt  at vælge egnstilpasset beplantning, så du skal bruge mindre tid på vedligehold og kan bruge mere tid på at nyde din nye regnvandsløsning. De rigtige planter er også til gavn for dyreliv og kan bl.a. tiltrække sommerfugle. 

 

Vi bestræber os på at genbruge byggematerialer, det er godt for miljøet, og det holder omkostningerne ved regnvands - projekterne nede.


Green Solutions er specialister i Lokal afledning af regnvand (LAR)

 

Vi tilbyder en lang række services indenfor LAR, vi rådgiver og udfører arbejdet. Vi laver bl.a. nedsivningstest og hjælper med alt det praktiske mht. tilladelse om nedsivning af regnvand.

 

Vi laver en plejeplan som gør det enkelt og vedligeholdelsesnemt fremadrettet.


Vi efterser bedet det første år, for at sikre os at alt fungerer optimalt.

 

Kort sagt, hos os er du i trygge hænder.

 

Vi tilbyder forskellige pakkeløsninger, som gør økonomien og processen overskuelig.


Du kan læse mere om vores rådgivnings-pakker, inden for nedsivning af regnvand her.

 

Skal vi hjælpe dig, med at håndtere dit regnvand på egen grund?

 

Vi har de kompetencer der skal til, for at nå frem til den rigtige løsning og tilbyder hjælp til hele processen.

 

  • Ansøgning hos kloakforsyningen, så du kan få pengene

 

  • Dimensionerer anlæggene, så du er sikker på at der ikke bliver problemer med vand

 

  • Vi klarer myndighedsbehandlingen, så du kan lave noget der er mere spændende

 

  • Vi anlægger miljørigtige regnvandsløsninger

 

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller behov for sparring. 


Du kan ringe på tlf. 2271 2266, eller skrive på mail. info@greensolutions.dk 

 

Du kan også bruge kontaktformularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

 
 
 
 
biodiversitet_lar_lokal_afledning_af_regnvand_regnbed


Green Solutions, Engumvej 144, 7120 Vejle Ø, Tlf. +45 22712266 Mail. Info@greensolutions.dk CVR 37595020

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.

Læs mere
OK